İmarsız arazi almanın sakıncaları neler?

İmarsız arazi almanın sakıncaları neler?

Belediye tarafından parsellenen, yani imara açılan araziye arsa adı verilir. İmarsız bir arazinin imara açılması, yatırımcının değil belediyenin ve belediye sınırı dışındaki bölgelerde valiliklerin elindedir. Bir arazinin değerini belirleyen unsur, imara açık olup olmadığıdır.

İmarsız bir arazinin durumunun ne olacağı belli değildir. Belediye, araziyi önümüzdeki dönemde konut imarıma açmayı planlamış olabilir. Bununla birlikte belediyelerin yaptığı planların değişme olasılığını göz önünde bulundurmak gerekir. Belediye konut alanı olarak imara açmayı planladığı araziyi sonradan değiştirerek yeşil alana dönüştürülebilir.

Belediyeler, hangi arazilerin parselasyon işlemini yapıp imara açacaklarını belirlerken, yönetmelikte yazan şartlara göre hareket ederler. Belediyelere dilekçe vererek veya varsa tanıdıkları araya sokarak bir araziyi imara açmak mümkün değildir.

İlgili yönetmeliğe göre belediyeler ve belediye sınırı dışındaki bölgelerde valilikler, hangi arazilerin arsaya çevrileceğine karar verirken 5 yıllık imar programlarına ve beldenin gelişme ve ihtiyaç durumuna göre hareket ederler. Belediyeler yeterli miktarda arsayı, konut yapımına hazır bulunduracak şekilde düzenleme sahalarını tespit etmek ve uygulamasını yapmak mecburiyetindedir.

İmarsız araziyle ilgili kötü sürprizlere hazır olmak gerekir. Örneğin arazi eğer ormana yakınsa orman kapsamına alınabilir. Veya arazinin ortasından yol geçebilir.

Veya belediye arazide imar çalışması yaparken size ait bölümde kesintiler yapabilir. Bunun sonucunda payınız örneğin 1000 metrekare iken bir anda 700 metrekareye düşebilir.

İlgili yönetmelik şöyle diyor: “Düzenleme sahasının tespitinde; düzenleme ile iskâna açılacak sahanın imar plânı ile getirilmiş park, otopark, yeşil saha ve umumi hizmet alanlarının sağlanması için bu alanların, düzenlemeye giren parsellerden dengeli olarak alınacak düzenleme ortaklık payı ile karşılanmasına dikkat edilir.”

Yönetmeliğin bir başka maddesine göre ise “Düzenleme sahasında bulunan okul, hastane, kreş, belediye hizmet veya diğer resmi tesis alanı gibi umumi tesislere ayrılan alanların parselleri, düzenlemeye giren parsellerin alanları oranında pay verilmek suretiyle hisselendirilir.”

Türkçesi: İmar uygulaması sırasında size ait arazinin bir bölümü, “umumi hizmet alanı” veya “kamu tesisi alanı” olarak belirlenebilir.